Uzm. Dn. Psikolog Aşina TÜRKAY

Aşina Türkay’ı tanıyalım…

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” Anabilim Dalında lisansımı, Maltepe Üniversitesi, “Psikoloji, İnsan Bilimleri ve Felsefe” Anabilim Dalında da “70 yaş üstü sağlıklı kişilerin depresyon ve demografik özelliklerinin kognitif bozulmalara etkisinin değerlendirilmesi” başlıklı tezimle yüksek lisansımı tamamladım. Sistemik Aile Terapisi, MMPI, ICD-10 Tanı ölçütlerine göre ruhsal ve davranışsal bozukluklar, Wisc-R (Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği), Çocuk Değerlendirme Bataryaları, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi eğitimleri aldım. 1995 yılından bu yana da alanda çalışmalarıma devam etmekteyim. 1 kız çocuğu annesiyim.

Yazarımıza Ait Yazılar