XXII.Bihat 2016 ( Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı ) eczacılık fakültelerinden Farmakognozi , Farmasötik Botanik alanında çalışan yaklaşık üçyüz kişinin katılımıyla Trabzon ‘da 31 Ağustos 3 eylül tarihleri arasında gerçekleşti. İki senede bir gerçekleşen bu seneki toplantı nın ana konusu ‘TOHUMDAN TIBBİ BİTKİSEL ÜRÜNE STANDARDİZASYON ‘ idi.PGED Akademi Fitoterapi Bölümü olarak bu bilimsel toplantıya bir poster çalışmamızla katıldık. Mayıs 2015 tarihinde Bezmialem Vakıf Üniversites ile PGED Akademi nin ortaklaşa yapmış olduğu çalışmamızın sonuçlarını ‘BİTKİSEL ÜRÜN KULLANIMINDATÜKETİM TERCİHLERİ VE ECZACIYA BAKIŞ’ konu başlığı altında sundum. Bu bilimsel toplantıda olmak ve poster olarak çalışmamızı sunmak pged ailesinin bir parçası olarak beni de oldukça heyecanlandırdı.Bu toplantıda bitkisel ilaçların standardizasyonu , standart parametrelerin tanımlanması veya karakteristik sabit parametrelerin etkinlik, güvenlik ve tekrarlanabilirliğinin tanımlanmış ,kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi olarak tanımlanmıştır. Kısaca kültür olarak yetiştirilen tıbbi bitkiden başlayarak son ürün oluşturana kadar bazı parametrelerin standartlarına uygun olması gerektiği vurgulanmıştır.Bitkisel hammaddenin kullanılacak formunda aktif bileşenlerin mevcut konsantrasyonu , hammaddenin güveninirliğini etkileyen önemli bir faktör olduğu belirtilmiştir.Üniversite teknokent ve sanayi işbirliği ile geleneksel kullanımı olan gilaboru bitkisinden tıbbi bitkisel ürün hazırlanılışının anlatılmasıda bu konuyu oldukça aydınlattı. Çalışma aşamaları aşağıdaki şekilde yapılmıştır :1.Bitkinin geleneksel kullanımının araştırılması


2.Bitkinin yetiştirilmesi ve kültürü


3.Etkili bileşik üzerinden standardizasyon


4.Standart ekstrenin biyolojik etkisinin klinik öncesi tespiti


5.Pilot üretim


6.Endüstriyel üretim

Beynimizi etkileyen bitkisel ürünler anlatıldığı başka bir bildiride de ceviz tohumunun % 2 ve %6 diyetle alındığında hafızaya etkili olurduğu, daha fazla oranda( % 9) diyete eklendiğinde ise hafıza üzerine etkili olmadığı bulunması da standart parametrelerin önemini göstermiş oldu.Yine oldukça farklı bir konuda’ bitkisel kaynaklı fonksiyonel özellikli tekstiller’ idi.Mikrokapsül teknolojisi ile antbakteriyel, antifungal ve yara iyi edici özellikler gösteren ekstrelerin veya etkili maddelerin tekstil yüzeylerine aktarılması sağlanmış çalışmada patent alınmış ve gelecekte antibakteriyelhasta yatak örtüsü,doktor önlüğü ,sargı bezleri vs gibi ürünler hazırlanması amaçlanmaktadır.Birçok çalışmanın sunulduğu bu kongrenin son iki gün Rize çay fabrikasi, Uzungöl, Ayder gezisi yapılmış ve zilkale yaylası,kavruk yaylası bitki ekskürisyon çalışması ile son bulmuştur.Kongreye davet eden ve beni ağırlayan kongre başkanı arkadaşım Prof.Dr.Ufuk Özgen’ e de ayrıca çok teşekkür ederim. XXIII. BİHAT 2018 Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesnde yapılması kararlaştırıldı. Tıbb bitkilerle ilgilenen arkadaşlarımızın kaçırmamasını tavsiye ederim.Dr.Ecz.Canan Eriş


Önceki BİZDEN GELENLER Yazıları