ÜLKEMİZDE HEPATİT B ENFEKSİYONU HALA ÖNEMLİ BİR PROBLEMDİR

Hepatit B enfeksiyonunun toplumumuzda görülme sıklığı yaklaşık %3-4’tür. Yani, erişkin yaş grubunda her 25-30 kişiden biri hepatit B’lidir. Hepatit B taşıyıcılarının yaklaşık %70’nin ise hepatit B varlığından haberi yoktur.

Hepatit B çoğu zaman hiçbir bulgu vermez ve bazı hastalarda çok ileri hastalık evrelerinde tanı alabilir. Hepatit B, siroz olarak adlandırılan karaciğer yetmezliğinin ve karaciğer kanserinin ülkemizdeki en sık sebebidir. Ülkemizde, karaciğer nakilleri çoğunlukla hepatit B ilişkili hastalıklar nedeniyle yapılmaktadır.

Hepatit B enfeksiyonun basit kan tetkikleriyle tanısı kolayca konabilmektedir. Hepatit B enfeksiyonu saptanan bir kişinin gastroenteroloji uzmanına başvurması gerekmektedir. Hepatit B enfeksiyonu ileri tetkiklerle evrelendirilmelidir. Bazı hastalarda tedavi gerekirken, bazı hastalar tedavisiz takip edilmektedir. Günümüzde, virüs çoğalmasını engelleyen ve hastalığın ilerlemesini durduran çok etkili ilaçlar vardır.

Hepatit B enfeksiyonunun basit kan tetkikleriyle taranması, erken tanı imkanı sağlayacak, tedavi gereken hastalarda hastaların tedaviye ulaşmalarını hızlandıracak, siroz ve ileri komplikasyonların gelişmesi önlenecektir.

Doç. Dr. ONUR KESKİN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

Önceki DOKTOR KÖŞESİ Yazıları