Dipensipron olarak da bilinen Difensipron (DPCP), immünoterapi ile cilt hastalıkları tedavisinde bazı dermatoloji merkezleri tarafından kullanılan ajandır. DPCP genellikle alopesi areata tedavisinde kullanılmaktadır.
DPCP allerjik kontakt dermatit ve alopesi areata tedavisinde uygulanmak¬tadır. DPCP’nin yeniden büyüme sağlayan etkisini, saç köklerinin üzerinde otoimmün saldırıları önleyerek yaptığı düşünülmektedir.
DPCP ile tedavi, bazı yan etkileri olsa da, bir çok durumda bu tolere edile¬bilir ve tedaviye iyi cevap verir.
DIPHENYLCYCLOPROPENONE 0.1% TO 2.0% SOLUTIONS
Rp.


Diphenylcyclopropenone 100 mg a 2 g


Acetone qs 100 ml
Tedavi çalışmasında DPCP için ilk sensitizasyon (Duyarlı hale getirme) gereklidir. Klinisyen temas alerjisine karşı hastayı test etmek için 2-3 gün yüksek konsantrasyonda ve küçük bir alanda DPCP (%2) uygular. Hasta veya hekim daha sonra seans başına 1 ml kadar kullanarak, haftada bir kez etkilenen bölgelere DPCP’nin zayıf konsantrasyonu uygular. Çözelti, 6-24 saat boyunca, belirtildiği gibi, cilt üzerinde kalmalı ve daha sonra yı¬kanmalıdır. DPCP güneş ışığı tarafından bozulduğundan uygulama alanı ilk 24 saat boyunca kapalı olmalıdır. Eldiven her uygulamada hasta ve/veya yardımcısı tarafından giyilmelidir. Hastanın yakını veya sağlık çalışanının da uygulama esnasında ilaçla temas halinde dermatit gelişebilir.
DPCP temas alerjisine neden olarak, yerel dermatit beklenen bir süreçtir. Kızarıklık ve kaşıntı ile hafif bir reaksiyon arzu edilir ve genellikle 24 - 48 saat sürer.
Bazı hastalarda, yanma kabarma ya da tedavi alanlarında şişme, şiddetli kaşıntı oluşabilir. DPCP çoğunlukla kafa derisine uygulanır. Şişmiş lenf dü¬ğümleri ve kulakların arkasına uygulanmamalıdır. Tedavi kesildiğinde bu yan etkiler genellikle kaybolmaktadır.
Başlangıçta cilt duyarlı hale geldikten sonra, çok düşük bir DPCP konsant¬rasyonu çoğunlukla, örneğin %0.001 için, dermatit şiddetini düşürmek üze¬re seçilir. Gücü yavaş yavaş, zaman içinde artırmak doğru bir uygulama olacaktır. Örneğin %0.01, %0.1, %0.2, %0.5, %1 ve %2.
Diğer yan etkileri şunlardır:
- Kontakt ürtiker


- Yaygın auto eczematisation


- Nadiren eritemmultiforme benzeri reaksiyon


-Hiperpigmentasyon, hipopigmentasyon ve vitiligo kalıcı olabilir.
Şiddetli temas reaksiyonları ve kabarma güçlü topikal steroidler ile tedavi edilebilir.
Alopesi areata ile 54 hastayı kapsayan bir retrospektif çalışmada, başarı ora¬nı %55 olarak bulunmuştur.
DPCP herkes için etkili değildir. Tedavi başarısızlığını ilan etmeden önce 6 ay tedaviye devam edilmesi tavsiye edilir.
Saç derisinde tedavi 12 aya kadar sürebilir, yeniden saç çıkması durumun¬da DPCP tedavisi genellikle haftada bir devam edilir. Tedavi saç uzaması üzerine durdurulur ve hastada nüks izlenir. Alopesi areata ile ilgili bir ça¬lışmada %33 oranında, ve diğer bir çalışmada %68.9 nüks rapor edilmiştir.
Hamilelikte immünoterapi güvenliği ile ilgili hiçbir veri yoktur ve gebeler¬de ve de hamile olmak isteyen kadınlarda kullanılmamalıdır.
DPCP için diğer endikasyonlar:
DPCP inatçı verruka tedavisinde faydalı olabilir. Melbourne, Avustralya’da bir merkez, beyaz yumuşak parafin içinde %0.1 DPCP ve %15 salisilik asit ile palmoplanter siğillerde %88 başarı oranı bildirmiştir. Salisilik asit, böy¬lece DPCP nin kolayca deriden emilimini sağlayarak, siğillerin üzerine bi¬rikmesini azaltmıştır.
DPCP’nin aseton içindeki çözeltisi kullanılır. Güneş ışığından uzak renkli bir cam şişe içinde saklanır ve çocuklar tarafından erişimine karşı güvenli bir yerde tutulmalıdır. Preparat yaklaşık 6 aylık bir raf ömrüne sahiptir.
Kaynak:
La formulacıon magıstral en la ofıcına de farmacıa 3. Parte Valencia, 1990Önceki MAJİSTRAL FORMÜL Yazıları