Bir eczane için plan yapmak başarıya giden yolda önemli bir konudur. Bu plan içerisinde pazarlama ve satış aktiviteleri, eczanenin danışmanlık rolü çerçevesinde belirlenmeli, ticari sonuçları ve olası iş dinamikleri değerlendirilmelidir. Tüm bunların sonucunda ise ortaya bir hareket planı çıkarılmalıdır. Bir planlama yaparken göz önünde bulundurulması gereken temel konular ve başlıklar nelerdir?


“Eğer entellektüel olarak güçlü bir iş yapıyorsanız, bir iş planı yazmak sizi disiplinli düşünmeye zorlar. Zira bazen bir fikir harika gibi gözükse de tüm detayları ve sayıları ortaya koyduğunuzda, sağlam olmadığı ortaya çıkabilir.”
Eugene Kleiner, Venture Capitalist
• Pazarlama Bölümü: Pazar nasıl? Danışan analizi, danışanların ihtiyaçları ve danışan iletişimini / danışmanlık rolünü artırabilecek neler yapılabilir?
• Yönetim Bölümü: Çalışanlar sağlıklı bir işletme için yeterli mi? Eğitim ihtiyaçları neler ve hangi noktalarda geliştirilmeliler?• Finansal Bölüm: Karlılık analizi, yatırımların geri dönüşü ve karlılığı artırma planları ne olabilir?

1. İçinde bulunulan durumun analizi, planlanmasının temelidir. Analiz yapılırken hasta sayısı, finansal durum, yapılan aktiviteler ve eczane ile ilişkili tüm detaylar incelenmelidir.2. Eczanenin SWOT analizini yapmak, eczanenin içinde bulunduğu durumu analiz etmek ve fırsatlarla tehditleri değerlendirmek için önemlidir. SWOT (güçlü yönler, geliştirilmesi gereken yönler, fırsatlar ve tehditler) yapılırken güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken yönler eczanenin iç dinamikleri ile ilişkili iken fırsatlar ve tehditler çevreye ait konulardır.


3. Gelecekteki aktiviteleri analiz etmek ve hedefleri belirlemek, başarının olmazsa olmazıdır. Analiz yapılırken o yılın önemli günleri, o günlerde yapılacak aktiviteler, finansal riskler ve fırsatlar değerlendirilmelidir. Bir önceki yılın finansal yapısı göz önünde bulundurularak finansal bir hedef belirlenmeli ve bu hedef ulaşmak için gerekli strateji ve taktikler planda ortaya koyulmalıdır.
4. Yatırım kararı varsa plana dahil edilmelidir. Eczanede herhangi bir düzenleme ya da personel alımı planlaması varsa bu yatırımın ROI (return on investment – geri dönüş) hesabı yapılmalı ve olası riskler değerlendirilmelidir.
Eczanenin sağlıklı gelişimi ve geleceği için iş planının yapılması çok önemlidir. Sağlıklı bir iş planı olası riskleri belirleyerek tedbir almayı ve fırsatları önceden görerek avantaj elde etmeyi sağlar. Ne demişler: “Plan yapmamak, başarısızlığı planlamaktır.”
Kaynaklar:
1. What is a business plan? Chapter 7, Business for Beginners; pp.149-72
2. Writing a business plan for a new pharmacy service. Monograph 23. American Pharmacists’ Association. The Dynamics of Pharmaceutical Care. Enriching Patients’ Health. pp.1-11

Önceki AYIN KONUĞU Yazıları