Dünya, kadın ve erkek ilişkisi üzerine kurulmuştur ve bu ilişkinin sürmesi arzulanır. Bozulması,
insanlar için dünyanın kararması anlamına gelir ki cinsel işlev bozukluğu bunlardan bir tanesidirYetersiz penis sertliği olarak bilinen cinsel işlev bozukluğu ise, günümüz batı toplumlarında 40-
70 yaş arası erkeklerin % 52 ’sinde gözlenmektedir. Tedavilerinde Sildenafil, tadalafil,
vardenafil gibi fosfodiesteraz inhibitörleri (mavi haplar) başta olmak üzere, üretral prostanoid
uygulaması, vakum cihazı uygulaması gibi farklı uygulama ve ürünler kullanılmaktadır. Bu
ilaçların bilinçsiz kullanım oranı, toplumların ahlaki ve değer yargılarına göre değişmekle birlikte
oldukça yüksektir. Özellikle FDA tarafından “tatmin edici bir ilişki tedavisi için, ilaç olarak
kullanılması” yönünde ruhsat verilmiş olması, yanlış anlaşılmış ve endikasyon dışı kullanımını
tüm dünyada artırmıştır. Bu ilaçların gelişmiş ülkelerde dahi %93 oranında reçetesiz
kullanılması, dikkate alındığında tehlikenin ne kadar büyük olduğu, ne kadar çok dikkat edilmesi
gerektiğini gözler önüne sermektedir ve özellikle eczacılara büyük rol düşmektedir. Ayrıca, çok
fazla çeşidinin ve yasa dışı üretimlerinin olması nedeniyle, eczaneler en güvenilir temin
noktasıdır.
Mavi hapların en yaygın yan tesirleri
-Baş ağrısı,Yüzde kızarma,


Burun tıkanıklığı


ve


Dispepsidir (sişkinlik, hazımsızlık, bulantı). Bunların bir veya birkaçı bir arada gözlenmeketdir.-Kalpte; miyokard infarktüsü, çarpıntı, taşikardi,-Gözde; mavi görme, görme bulanıklığı, görme bozukluğu, Gastrointestinal sistemde; bulantı, dispeptik şikayetler,
-Tüm vücutta; göğüs ağrısı, sıcak basması, ve halsizliktir.Bunlar, doz artımında da zehirlenme belirtileri gibi gözlenmektedir,
(4) Sinir sisteminde; baş dönmesi, baş ağrısı,
-Üreme sisteminde; sertliğin 4 saatin üzerinde surmesi (priapism),
-Solunum sisteminde; nefes darlığı, burun tıkanıklığı,
-Deride; eritem, kızarıklık gibi, çok önemli sonuçlar doğurabilecek yan tesirler oluşturdukları gözlenmiştir.
Genelde, bir kısım baş ağrısı, baş dönmesi, görme ve işitme bozuklukları gibi rahatsız edici yan etkileri olan hastaların bu tür ilaçlara karşı daha hassas oldukları, tolere edemedikleri gözlenmiştir. Yüksek doz almamaları tavsiye edilir.
Mavi hapların, hastaların %11- 44 ‘inde etkisiz olduğu gözlenmiştir.
Yüksek dozlara çıkmamaları tavsiye edilir. Ancak mavi hapların etkin doz oranlarının da bilinmesi gerekir.
Mavi hapların doz etkinlik oranları aynı değildir, dikkat olmak gerekir (Vardenafil; 2.5, 5, 10 and 20 mg, Sildenafil; 25, 50 and 100 mg, Tadalafil; 2.5- and 5-mg yeterli istek halinde 5, 10 and 20 mg, tadalafil; 2.5 or 5 mg).
Hastalığı olanların yan etkilere daha duyarlıdır.
Özellikle,
Koroner damar hastalıkları,Hipertansiyon


Diyabet gibi hastalıklarda erektil işlev bozukluğunu daha da artmaktadırYaşla birlikte mavi hap ihtiyacı artmaktadır. Toplumda yaşlı nufusun artması ile, bu tür ilaç ve ürünlerin kullanımı daha da artacaktir.
Mavi haplar, hipertansiyon ve kalp hastalarında, diuretikler, beta-blokörler, ve ACE inhibitörleri, ile daha az etkileşime girmektedir.
Dikkat dikkat !
1. Özellikle mavi hapların eş zamanlı olarak Nitrat içeren ilaçlar ile birlikte kullanılması sakıncalıdır (Monoket, isordil gibi).
2. Akut koroner hastalığı, konjestif kalp yetersizliği ve hipertansiyonu olan hastaların birden fazla ilaç kullanması halinde, mavi haplardan uzak durmalıdır, çünkü mavi hapların vücuttan atılımını uzatır.
3. Mavi hap kullanan hastalarda akut bir koroner hastalık tablosu gelişirse, ilk 24 saatte Nitrat içeren diğer ilaçlar kullananılmamalıdır.
4. Yasa dışı üretilen benzer ürünler kesinlikle kulllanılmamalıdır
Mavi hapların bilinçsiz kullanımının, hem bireyi hem de ilişkiyi yok edeceğini unutmayalım.


Önceki FAYDALI BİLGİLER Yazıları