Birçoğumuz genellikle enerji versin diye kombine vitamin kullanırız. Enerji vermenin yanı sıra da vücudumuza göz ardı edemeyeceğimiz katkılar sağlar.
Journal of American Medical Association (JAMA) dergisinde yakın tarihte yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre düzenli kombine vitamin kullanımının kanserden koruyucu ve kanser gelişimini önleyici etkileri olabilir(JAMA.2012;308:1871-1880).Bu araştırmaya göre A.B.D.’de 50 yaş ve üzeri erkek doktorlarla yapılan bir çalışmada hergün kombine vitamin, günlük 500 mg C vitamini, günaşırı 400 IU E vitamini ve günaşırı 50 mg betakarotenin ( A vitamini) kanser, kalp damar hastalıkları ve beyin fonksiyonları üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Yaklaşık 15.000 doktor üzerinde yapılan araştırmada denekler guruplandırılarak vitamin veya plasebo kullanmışlar.
JAMA araştırmanın kombine vitamin kullanımının kanser üzerine etkileri ile ilgili sonuçları yayınlamıştır.
Araştırmaya katılan denekler ortalama 11 yıldan uzun süre izlenmiş. İzlenen deneklerin %77 ‘si 4. yılda, %67’si izlemin sonunda başlanan tedaviyi düzenli bir şekilde kullanmaya devam etmiş.Bunların %77’si günlük aspirin de kullanmış. %80’den fazlası bu süre içinde araştırmada verilenin dışında vitamin kullanmamış .%9’unda araştırmaya girdikleri zaman kanser hikayesi varmış. Ortalama 11 yıllık izlem süresinin sonunda plasebo kullananlarda kanser görülme sıklığı binde 18.3, kombine vitamin kullananlarda % 17 olarak bulunmuş(güvenlik aralığı 0.86-0.998,HR:0.92,P=0.04). Bu dönemde en çok prostat, melanoma, lenfoma ve kolorektal kanserler görülmüş.
Araştırmaya katılanların 859’u kansere bağlı nedenlerle ölmüş. Gözlenen kanserler ayrıntılı değerlendirildiğinde, kombine vitamin kullanımının prostat kanseri görülme oranını anlamlı etkilemdiği (p=0.02),diğer kanserlerde ise benzer şekilde koruyucu etkiye sahip olduğu görülmüş. Araştırmaya başlarken kanser hikayesi olanlarda koruyucu etki daha belirgin bulunmuş.

Vitaminlerle kanser ilişkisini araştıran ilk karşılaştırmalı çalışma olması ve denek sayısının fazlalığı, izlem süresinin uzunluğu nedeniyle önemli olan bu araştırmanın sonuçlarının iyi yorumlanması gerekmektedir. Araştırma katılan denekler üzerinde kombine vitaminlerin kanserden korunmada sınırlı yararı olduğunu göstermiş. Bu sonuçların diğer insanlara genellenmesi doğru olmayabilir ve kombine vitaminlerin gösterilen yararının sınırlı olduğu akılda tutulmalıdır.


Sonuç olarak sigara ve alkolden uzak durulması, günlük fiziksel aktivitenin artırılması, dengeli ve sağlıklı beslenme, normal kiloyu koruma gibi yaşam kalitesini artırıcı faktörler yanı sıra KOMBİNE VİTAMİNLERİN daha yararlı olacağı unutulmamalıdır.

Önceki BİZDEN GELENLER Yazıları