Tüm dünyanın yeni yönlenimi olan wellness (iyilik hali) nedir ve bu konuyu hayatımıza nasıl katacağız?Wellness aslında toplam bir iyilik hali. Yani iyi olmak sadece bedensel iyilik ile sınırlı değil. İyi olmanın yedi boyutu var. Bu yedi boyutun da farklı anlamları var. Tam bir iyilik hali için bu yedi boyutu gerçekleştirmek gerekli.
1. Fiziksel iyilik hali: Doğru beslenme, fiziksel aktivite, zararlı alışkanlıklardan uzak durma ve koruyucu önlemlerle vücut sağlığını korumak.
2. Zihinsel iyilik hali: Yeni fikirlere açık bir zihin ile kişisel gelişimi destekleyici deneyimler / girişimler peşinde olmak ve topluma hizmet edecek projelere katılmak.3. Duygusal ve psikolojik iyilik hali: Duyguları anlayabilmek ve her gün ortaya çıkan problemlerle nasıl başa çıkılacağını bilebilmek. Bu sayede tüm hayat ile ilgili olumlu bir bakış açısı edinmek ve geleceğe umutla bakabilmek.4. Sosyal iyilik hali: Başkaları ile iletişim içinde olmak ve toplumda rahat ve destekleyici bir biçimde yaşayabilmek.5. Ruhsal iyilik hali: Hayata anlam katabilmek ve kendine olan inancını geliştirebilmek. Bu sayede inançlar ile hareketler daha birbiri ile uyumlu hale gelmektedir.6. İş ile ilişkili iyilik hali: Çalışılan yerlerde değerlerimizle örtüşen işler yapabilmek. Değerlerimizi yaptığımız işe katabilmek. Yetenekleri en iyi şekilde işte kullanabilmek.7. Çevresel iyilik hali: Temiz su, temiz hava ve temiz çevre gibi toplumsal önemi olan çevre konularında kendimize düşenleri yapabilmek ve yeteneklerimizi çevresel konularda destek olabilmek için kullanabilmek.Tüm bu iyilik hali boyutlarını gerçekleştirdiğimizde aslında hem kendimizi daha iyi hissedeceğiz hem de çevremize daha çok faydamız olacak. Bedenin sağlıklı olabilmesi sadece fiziksel olarak sağlıklı olmanın ötesinde bir durum. Kendimizle barışabilme, çevremizi güzelleştirme çabasında olabilme, mutlu olmayı öğrenme ve çevremizi mutlu edebilme, sosyal duyarlı olma ve bunu etrafa yayabilme gibi özelliklere sahip olduğumuzda ancak tam bir iyilik hali içinde olabiliriz. Hep söylerim hayatta iki seçeneğimiz var ya mutlu olmayı seçeceğiz ya da mutsuz olmayı... Bu yüzden hayata olumlu yönlerinden bakmak bizlere çok büyük fayda sağlayacaktır.Kaynaça:1. NHS Confederation. From illness to wellness. Achieving efficiencies and improving outcomes. Briefing. October 2011, Issue 224.


2. Six dimentions of wellness model. 1976 by Bill Hettler: national Wellness Institute

Önceki AYIN KONUĞU Yazıları