Demans veya Alzheimer hastalığı yaşlılık döneminde yaşam kalitesini bozan, nedeni tam olarak bilinmeyen ve henüz ilaç ile tedavisi de mümkün olmayan bir hastalıktır. Gelecek 50 yılda yaşlı nüfus artışına bağlı, Alzheimer hastalığı gibi demans hastalıkları da artacak, toplum ve bireyleri hem sağlık hem de ekonomik yönden tehdit edecektir.Sağlıklı yaşlanma belirtileri var mı? İşitme kaybının böyle bir rolü olabilir mi?
Beynimizin yaşlanma ile küçüldüğü ve sinir hücresi kaybı olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Fakat ABD yaşlanma Enstitüsü araştırmacılarından Dr. F. Lin tarafından yürütülen bir çalışmaya göre, işitme kaybı olan yaşlılarda beyindeki küçülmenin daha hızlı olduğu tespit edildi. 2014’de yayınlanan makaleye göre, işitme kaybının da yaşlı düşmesi, hastaneye yatma, polifarmasi ve öğrenme-bellek bozukluğu gibi yüksek demans riskine işaret eden durumların içinde olabileceği belirtildi. Araştırmacılar, erken yaşlılık dönemindeki işitme kaybı ile Alzheimer hastalığı arasında bir bağlantı olabileceği yönünde işaretlerin olduğunu gösterdiler (1).
Aynı araştırmacı 2011 yılında gerçekleştirdiği ilk çalışmada, işitme kaybı olan yaşlılarda, işitme duyusu sağlam olanlara göre zamanla demans gelişme olasılığı daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdi. 2014 yılında hala işitme kaybı ile Alzheimer Hastalığı arasındaki bağlantının sebebi bilinmiyor, ancak sosyal izolasyonun, demans ve diğer bilişsel hastalıklar için bilinen bir risk faktörü olduğunu biliyoruz. İşitme kaybının da en azından sosyal izolasyon gibi bir risk faktörü olduğunu söyleyebiliriz (2).
İşitme Yardımı Demans veya Alzheimer Hastalığını Geciktirebilir Mi?Sebep ne olursa olsun, bilim insanları, "işitme kaybı tedavisinin, yaşlılık dönemindeki hastalıklara müdahale için bir başlangıç noktası olabilir”, şeklinde ifade ile işitme yardımı basit bile olsa bu hastaların, işitmelerinin düzeltilmesi ile demansın en azından geciktirilebilir olduğu belirtilmektedir.
1. F. R. Lin, ve ark. Hearing Loss and Incident Dementia. Arch Neurol. 2011 February ; 68(2): 214–220.2. R. J. Kamil, L. Li, ve F. R. Lin, Association of hearing ımpairment and frailty in older adults. J Am Geriatr Soc. 2014 June ; 62(6): 1186–1188.


Önceki FAYDALI BİLGİLER Yazıları