ESTETİK OPERASYONLARIN HUKUKİ BOYUTU

Hemen hemen her insanın vücudunda beğenmediği noktalar vardır. Yeni tıp teknolojilerinin ortaya çıkması, insanların değişen güzellik anlayışı veya sağlık sorunları gibi nedenler de ülkemizde ve dünyada birçok insanı estetik operasyon yaptırmaya yöneltiyor. Estetik operasyon yaptıran insan profilinin genişlemesi, doğal olarak hukuki sorunları da beraberinde getiriyor.

Ne yazık ki her estetik operasyon istenilen gibi sonuçlanmayabiliyor, büyük hayallerle ameliyat masasına uzanan kişiler nadiren de olsa hatalı tıbbi müdahaleye maruz kalabiliyor ve bu sebeple de ceza ve hukuk davaları açılabiliyor. Bir estetik operasyon yaptırmaya karar verdikten sonra dikkat etmeniz gereken ilk şey hekiminizin sizi yeterince aydınlatmasıdır. Hekiminiz; operasyon öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler, operasyon sonrasında ortaya çıkabilecek tüm durumlar hususunda size bilgi vermekle yükümlüdür. Hekiminizin vereceği bu bilgiler tıbbi literatür ile değil, sizin anlayacağınız dil ile anlatılmalıdır. Operasyon; tüm bu bilgiler tarafınıza anlatılıp, sizin onayınız alındıktan sonra gerçekleştirilmelidir.

OPERASYON SIRASINDA YAPILAN HATALAR
Her ne kadar operasyon hususunda yeteri kadar aydınlatılmış olsanız ve onay vermiş olsanız da estetik operasyon sırasında hatalı bir tıbbi müdahalenin gerçekleşmesi durumu da meydana gelebilir. Böyle bir durumda hekimin ve sağlık kuruluşunun hukuki sorumluluğuna başvurulabilmektedir. Hukukumuzda “malpraktis” olarak tanımlanan bu durum; “hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” şeklinde açıklanmıştır. Türk Yargıtay’ı; estetik müdahaleleri, normal cerrahi müdahalelerden ayırarak “eser sözleşmesi” şeklinde değerlendirmiştir. Yani hekiminiz ve sağlık kurumu ile yapmış olduğunuz sözleşme eser sözleşmesi niteliğindedir.

Bu sebeple, operasyon öncesinde hastaya vaat edilen sonucun gerçekleşmemesinden hekim ve sağlık kuruluşu sorumludur. Hasta; yaptığı masraflar veya duyduğu elem ve üzüntü sebebiyle, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Her ne kadar gerçekleşmemesini dilesek de yukarıda açıkladığım nedenlerle zarara uğramanız durumunda alanında uzman bir avukattan destek alıp hukuki süreci bu şekilde yürütmeniz sizin açınızdan daha yararlı olacaktır.

Önceki FAYDALI BİLGİLER Yazıları