Günümüzde işletmeler vergiden kaçınmak için çeşitli imkânlar arayarak vergi planlaması yapmaktadır.
Araçlarla ilgili olarak binek araç almak veya binek araç kiralamakta bir yöntemdir.Binek araç kiralandığında;Kiralama için yapılan ödentiler gider olarak yazılır. KDV’si ise KDV’den indirilir.Aracın otopark ve akaryakıt ödentileri gider olarak yazılır. Bu ödentilerin KDV’leri ise eczanenin ödeyeceği KDV’den indirilir.Tamir bakım onarım yağ değişimi vs giderler kiraya veren firma tarafından karşılanır.Araç kiralandığında öncelikle işletmenin toplu olarak para çıkışı olmamakta finansal açıdan avantajlı olmaktadır.
Eğer araç kiraladığınızda, araç alımı için kullanılan finansmanı Eczaneniz içerisinde ki mal hareketleri ile yılda 2 yada 3 defa döndürebiliyorsanız araç kiralamak daha faydalı olacaktır. Bu kısım çok önemlidir.Eğer 50.000.00 –TL’lik bir aracı almak yerine kiraladığınızda araca vermeniz gereken finansmanı yılda 2 defa döndürebilirseniz veya peşin mal alım ıskontolarında kullanabilirseniz daha fazla kar elde edeceğiniz anlamına gelecektir. 50.000.00-TL’yi yılda 2 defa döndürdüğünüzde %20 kar etseniz 20.000.00-TL kar edeceğinizden mutlaka ve mutlaka araç kiralamalısınız.

Aracı personele veriyorsanız, personelini aracı çok kötü kullanması sebebi ile aracın hem değerinin düşmesi hem de masraflarının çok olmasından dolayı araç kiralamayı tercih etmelisiniz.

Binek araç satın alındığında;

Aracın alım bedeline amortisman uygulanarak gider yazılır. Ancak araç yıl içerisinde alınmış ise kıst amortisman uygulanır.

Araç için ödenen KDV eczanenin KDV’sinden indirim konusu yapılamaz gider olarak ya da maliyet unsuru olarak yazılır.
Araç için ödenen ÖTV gider olarak ya da maliyet unsuru olarak yazılır.
Aracın tamir, bakım, onarım, otopark, akaryakıt, sigorta vs. gibi ödentileri gider olarak yazılır. Bu ödentilerin KDV’leri ise eczanenin ödeyeceği KDV’den indirilir.
Bilançoda taşıtlar bölümünde araç gözükeceği için firmanın bilançosu daha güçlü gözükür.
Araç satıldığında bundan doğan kazanç gelir vergisine tabi olmaktadır. Satışta %1 oranında KDV’ye tabidir.
Araca vereceğiniz para ile finansal fayda sağlayamıyorsanız aracı satın almak daha uygun olacaktır.
Size aracı kiraya veren firma sizin üzerinizden kar etmektedir. O karı siz edebilirsiniz.
Unutmayınız ki kira bitmeyen borçtur.


Eğer firmanızda bir, iki araç ihtiyacı var ise bu araçları da itinalı olarak kullanabiliyorsanız ya da kullandırabiliyorsanız aracı satın almalısınız.
Yukarıdaki faydalara bakıldığında Eczane sahibi kendisine en uygun olanı seçmeli ve ona göre hareket etmelidir.Personele Ait Aracın Eczane İşleri İçin Kullanılması Sonucunda Bu Aracın Benzin Vs. Giderlerinin Eczane Kayıtlarına Alınıp Alınamayacağı

Personelinize ait araçların Eczane faaliyetinde kullanılması halinde bu araçlara ilişkin giderler karşılığında yapılan ödemelerin safi kazancınızın tespitinde gider olarak gösterilebilmesi için söz konusu araçların Eczane tarafından kiralama yoluyla edinilmesi veya işletmenin aktifinde kayıtlı olması ve işte kullanılması gerekmektedir.
Dolayısıyla işletmeye dahil olmayan, personele ait araç için yapılan (akaryakıt gideri, aracın yıpranmasına karşılık yapılan ödemeler vb.) giderlerin safi kazancınızın tespitinde gider olarak kaydedilmesi mümkün değildir.

Personele Ait Aracın Eczane Tarafından Kiralanması Sureti İle İşletmenin İşlerinde Kullanılması

Personel ile yapılacak olan bir kira sözleşmesine istinaden yapılacak olan kira ödemeleri eczane kayıtlarında gider olarak dikkate alınabileceklerdir. Ancak bu durumda da söz konusu araç için yapılacak ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı ve sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması gerekmektedir. Bu durumda aracın eczane işleri için kullanımı esnasında doğacak araç akaryakıt ve benzeri giderleri eczane kayıtlarına alınır.

Eczane Sahibine Ait Aracın Kiralama Yoluyla Giderlerinin İşletme Kayıtlarına Gider Yazılıp Yazılamayacağı

Eczanelerde, Eczanenin patronu ve aracında sahibi olacağından, kişinin kendisiyle karşılıklı iki taraf olması ve kendisi ile hukuki sonuç doğuracak sözleşme yapması mümkün olmadığından, bu şekilde yapılan bir sözleşmeye dayanarak mükellefin şahsına ait aracın giderlerinin safi kazancın tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Ancak aracı Eczanenin aktifine kayıt alındığı tarihten itibaren gider ve amortismanlarının ticari kazançtan indirilebilmektedir.

Önceki MALİ BİLGİLER Yazıları