15-5-1993 tarihinde Roche Müstahzarları San.A.Ş nin İstanbul da düzenlediği İlaç Dağıtım Kanalları 1.Kongresinde benim sunumum 2000 li yıllarda Eczaneler ve İlaç Dağıtım Kanalları ile ilgili öngörülerdi.

Dağıtım kanalları ile ilgili görüşlerimi çok kısaltarak alıyorum.

1- Eczanelerin her ihtiyacını karşılayabilecek ürün ve ilaç çeşitliliği olan güçlü sermaye gruplarının Dağıtım Kanalları pazarda kalabilecektir.

2- Eczanelerin her geçen gün artan sermaye ihtiyacının karşılanması için yerel kanal Depo sayısı artacak, bilgisayarlar ile iletişim hızlanacak ürünlerin teslim süresi kısalacaktır.

2000 li yıllarda uygulanacak Sağlık politikaları, yeni kanun ve yönetmelikler, ekonomik nedenler

SGK nın bütçe açıklarının artması veya azalması Dağıtım kanallarını ve Eczaneleri olumlu veya olumsuz şekilde etkileyecektir.

Türkiyede yetkililer gelecekte hangi tip Eczane düzenini belirlemek istiyor. Bazı Avrupa
Ülkelerinde olduğu gibi güçlü eczaneler mi ? Yoksa

ABD de olduğu gibi ilacın %75-80 lik bölümünün market raflarına dizilip market sepeti ile satılan bir emtia şekline getirildiği ve marketin bir köşesine sıkıştırılmış Eczanede kalp-tansiyon-antibiyotikler gibi sınırlı bazı ilaçların satılabildiği, dağıtıcı depo tarafından reçete başına 1-1,5 $ ödendiği zincir eczaneler düzeni mi? ve yine ABD de Merck Sharp ilaçlarının organizasyonu ile gidip gördüğümüz firmaya ait bir depoda hastanın 3 aylık ilaç ihtiyacını karşılayan reçetelerin Merck’ e ait bu depo tarafından hastanın evine kadar gönderildiği sisteme mi geçileceği bilinmemektedir.

ABD modelinde eczanelerimizde ciddi ekonomik sorunlar yaşanacak, ilaç sanayi dağıtım kanalları ve eczane ilişkilerinin yerini İlaç sanayi-İthalatçı -Market ilişkileri alacaktır.

Böylesine gri hatta siyah bir tablo yerine birlikte, dayanışma içinde olduğumuz ekonomik sorunların çözüldüğü mutlu dağıtım kanalları-eczane ilişkilerini ümit etmek istiyorum.

Önceki BİZDEN GELENLER Yazıları