Page 91 - PHARMETIC SAĞLIK - MART 2019
P. 91

#÷,$÷.÷: $/ú!,


                   $%.'%3÷.% +!65ø35.
               $/ê!,  $595,!2).):! (ç4!0 %$%. 4%-ç:,%9ç#ç,%2
                !.4ç/+3ç$!. %4+ç,ç ,5-ç&%./,  +2!,ç9%4 è!+!9)ê)       93    +AYNAKLã (1) 0  .EMLENDIRICI +IMYASAL +ORUYUCU   HASSAS CILTLERIN KULLANãMãNA UYGUN
      %     $OëAL    %   0ARABEN -INERAL 9Aë 3ENTETIK  +  !NTIOKSIDAN ETKILI LUMIFENOL PATENTI
                                        DERMATOLOJIK OLARAK TEST EDILMIé
                        (2)
                               (3)
            ç¿ERIKLER
                      3ILIKON (AYVANSAL ç¿ERIK
                                        KLINIK OLARAK TEST EDILMIé ETKINLIK
                         -RZDH 7HPL]OH\LFLOHULQ 2UWDODPDVÖ   8oXFX    %DOPXPX +DULo
                   *OWAE BIR !LES 'ROUPE MARKASãDãR 3ADECE YETKILI ECZANELERDE SATãLãR


                      jowae.com.tr     Jowae_turkey
   86   87   88   89   90   91   92