SAĞLIK OKUR YAZARLIĞINDA ECZACININ ROLÜ

Dünya sağlık örgütü sağlığı,yanlızca hastalık ve sakatlığın olmaması değil,bedenen ve ruhen ,sosyal yönden iyilik hali olarak tanımlamasının üzerinden 70 yıl geçti.


Geçen zaman bize bireyi sağlıklı kılmanın yetmediğini toplumların sağlıklı olmasının önemini hatırlattı.Gelişen teknolojiyle birlikte artan hastalıklar ,gelişen yeni nesil tedavi yöntemleri ,ileri teknoloji kullanımı,mevzuat ve uygulamada değişiklikler ,sağlıkla ilgili bilgilerin doğru ve sağlıklı şekilde sağlık profesyonellerinden hastalara ve hasta yakınlarına ulaştırılmasını zorlaştırmaktadır.


Bu zorluğun nedenleri arasında ;tanı koyma sürecinin kompleksliği sürekli gelişen ve yenilenen araştırma bulguları,kültürel farklılıklar,yaşa bağlı fiziksel ve bilinçsel değişiklikler,hekimlerin hasta bakma sayıları,hastaya ayrılan kısıtlı zaman gösterilebilir.


Tam burada sağlık okur yazarlığında bahsedilmektedir.Sağlık okur yazarlığı(SOY) ,Kişilerin kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için doğru kararı verebilmek için gerekli sağlık bilgi ve hizmetlerini doğru anlama ,edinme kapasitesi ve derecesi olarak tanımlanır.


Eğer bir toplumun ve kişinin sağlık okur yazarlık düzeyi yetersiz ise;


-Toplumda koruyucu sağlık hizmetlerinii kullanma oranında düşme,

-Tıbbı ve ilaç kullanımı hatalarında artış,

-Sağlık bakım maliyetlerinde artış,

-Ölüm oranlarında artış gibi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.


Bu düzeyi artırmak için kullanılan başlıca bilgiye ulaşım kaynakları, sağlık profesyonelleri,tıp literatürleri,sağlık kitapları ,internet ve kitle iletişim araçlarıdır.


Hastaları ve hasta yakınlarının doğru bilgiye ulaşınmada en büyük görev biz eczacılara düşmektedir.Gerek tedaviye uyumlarını sağlamak gerekse bu süreçte en doğru bilgiye ulaşmakta en önemli kaynak bizleriz.Her gün eczanemize gelen hastalarımıza verdiğimiz danışmanlık hizmetleriyle hem onların tedavi süreçlerini kısaltmakta hemde korucu hekimlik rolümüzle onlara doğru bilgiyi ulaştırarak hastalanmamalarını sağlayarak toplum sağlığı konusunda önemli bir rol oynamaktayız.


Sağlık bakanlığı 2013-2017 stratejik planında sağlık okuryazarlığından bahsetmekte ,ülkemizde 2023 te okur yazarlık oranının %100 olmasını hedeflendiğinden bahsedilmektedir.Günümüzde internetin ve kitle iletişim araçlarınındaki sağlık konuları ile ilgili bilgi kirliliği ve doktorların, hasta bakma sayısı ve hastaya ayırdıkları süreler göz önüne alındığında biz eczacıların ülkemizdeki sağlık okur yazarlığını artırmak konusundaki rolümüz daha da önem kazanmaktadır.Bu konuda tüm meslektaşlarımın yaptığı çalışmalarla fark yaratıp,birinci basamak sağlık sunucuları arasında hakettiğimiz yeri alacağımız konusunda inancım tamdır.


Kaynak:Türkiye sağlık okuryazarlığı ölçekleri güvenilirlik ve geçerlilik çalışması

ISBN:978-975-590-594-5