Prematüre tanımı ve Türkiye’de durum

Prematüre doğum, Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de çok sık olarak gözlenmektedir. Tüm dünyada prematüre doğum oranı yüzde sekiz ile on beş arasında değişirken, Türkiye’de bu oran yaklaşık olarak yüzde on ikidir. Bu nedenle, prematüre ölümlerini azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak, ülkemizin en önemli kamu önceliklerinden birisidir.


Prematüre bebeklerin hayata tutunabilmesi için, doğumdan sonra hastanede uygulanan ve taburcu olduktan sonra da devam eden her tanı ve tedavi basamağı, büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda gelişen yöntemler ile, artık ülkemizin en uzak köşelerinde bile prematüre bebeklerimize gerekli sağlık hizmetini verebilecek alt yapımız mevcuttur. Buna ilave olarak yenidoğan uzmanlarının ve eğitimli hemşirelerin varlığı da bir o kadar önemlidir. Sağlık Bakanlığı’nın ciddi desteği ile oldukça maliyetli olan, ancak bir o kadar da gerekli birçok ekipman yenidoğan yoğun bakım ünitesinde karşılanabilmektedir.


Türk Neonatoloji Derneği olarak bizler, prematüre bebeklerimizin hayata tutunması ve ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenmesi amacıyla; Türkiye’de yenidoğan alanında çalışan sağlık personeli, yani özellikle yenidoğan uzmanı ve yenidoğan alanında eğitimli hemşirelerin Neonatoloji alanındaki mesleki gelişimlerini hızlandırmayı, yapılan eğitim faaliyetleri, tanı ve tedavi protokolleri ile desteklemekteyiz


17 Kasım Dünya Prematüre Haftası’nda prematüre bebekler hakkındaki farkındalığı arttırmak için her yıl aktiviteler düzenlemekteyiz. Bu etkinlikleri düzenlemekteki amacımız, prematüre bebeklerimizden toplumu haberdar etmek ve prematürelerin ihtiyaçlarına dikkat çekmektir. Geçmişte prematüre bebeklerin çok büyük bir kısmı hayatta kalamazken, günümüzde 500 gramın üzerindeki çoğu bebeğimizi yaşatabiliyoruz.


Prematüre bebekler için önemli bir unsur da prematüre bebeklerin beslenmesidir. Prematüre bebekler hastanede serumla veya tüple beslenirken, zamanla ağızdan beslenmeye başlarlar. Anne sütü her bebek için önemlidir, ancak prematüreler için çok daha önemlidir. Bebekler yoğun bakım ünitesinde yatarken, anne sütünü desteklemek için çeşitli yöntemler uygulamaktayız. Annelere, anne sütünü steril saklama kaplarında buzdolabında dondurarak saklamasını ve ihtiyacı olduğunda kullanmasını öneriyoruz.


Bazen, prematüre bebeklerin zamanında doğan bebeklerle arasında olan farkı kapatabilmesi için anne sütü yeterli olmayabilir. Bu nedenle, anne sütüne bazı eklemeler yapmak veya anne sütü yokluğunda ya da yetersizliğinde sıvı ya da toz şeklinde özel prematüre mamalarını kullanmak gerekebilir. Bebeklerin düzeltilmiş yaşı 6 ay civarına ulaştığı zaman, ilave olarak diğer bebekler gibi katı gıdalar vermeye başlanabilir.


Prematüre bebeğin hastaneden taburcu olduktan sonra da özenle takip edilmesi gerekmektedir. Ev ortamının hazırlanması ve bebeğin beslenmesi, evde yapılan bakımda önemli yer tutar. Taburcu edilirken uygun tartıda ise (10-90.persantil) ve anne sütü ile besleniyorsa, anne sütü ile beslenmeye devam edilmesi gerekir. Eğer prematüre maması ile besleniyorsa düzeltilmiş 40. haftadan sonra standart mama ile beslenmesi uygundur. Taburcu edilirken tartısı düşük ise ve anne sütü ile besleniyorlarsa anne sütü destekleyicileri ile desteklenmesi, mama ile besleniyorsa 40-52. haftaya kadar prematüre maması veya özel taburculuk sonrası maması ile beslenmesi önerilmektedir.


Kaynaklar


https://www.medimagazin.com.tr/hekim/genel/tr-turkiyede-her-yil-150-bin-bebek-premature-doguyor-2-12-71963.html

https://ansiklomedi.com/Makale/14061

*TND Prematüre Bebeklerin Taburculuk Sonrası İzlem Kitapçığı