PGED AKADEMİ -Gelecek İçin Değer-


Değerli Üyelerimiz,


2004 yılında 35 üye ile kurulan Derneğimiz, 2013 yılında 320’yi aşkın üyesi ile “Eczacılık Mesleği” alanındaki ilkleri gerçekleştirmeye devam etmiş ve öncü hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek Prof. Dr. Sedef ATMACA başkanlığında Pharmetic Akademinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.“Eczacılık mesleği ile ilgili alanlarda bilimsel, etik ve güncel bilgi donanımıyla tüm paydaşlar tarafından her zaman örnek gösterilen ve sınıfının en iyisi akademik kurum olmak” vizyonu ile yola çıkan PHARMETIC AKADEMİ,


“PGED üyesi eczacı ve eczane çalışanlarına güncel İyi Eczacılık Uygulamaları ve Danışman Eczacı rolü kapsamında program, proje ve etkinlikler düzenleyerek yetkinliklerini artırmak, mesleki tutku ve aidiyet duygusunu pekiştirmek, böylece insan ve toplum sağlığına katkıda bulunmak” misyonu ile bu vizyonu gerçekleştirecektir.


İçinde yaşadığımız değişim çağında eğitim temel bir varoluş koşuludur. Artık okullarda edindiğimiz mesleki bilgilerle çalışma hayatını sürdürebilmemiz çok zorlaşmıştır. Çünkü günümüzde bilginin raf ömrü çok kısa olup bildiğimiz bir çok şey hızla eskimeye başlamaktadır. Bu nedenle başarının yolu “çok şey bilmek”ten değil, “sürekli yeniden öğrenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmekten” geçmektedir. Dolayısıyla bizlerin ve ekibimizin sürekli eğitime, yenilenmeye ve yetkinliklerimizi geliştirmeye açık olmamız kaçınılmazdır, bir zorunluluktur.


Bizler, en önemli faaliyet alanlarımızdan biri olan eğitimlerimizde, daha sistematik ve proaktif merkezi bir yapının oluşması için kurumsal gelişmeye yönelik olarak tüm üyelerimizi ve üye eczane çalışanlarımızı hedefleyen, belirlenecek gereksinimler doğrultusunda eşit eğitim olanağı sunarak yetkinliklere (temel, fonksiyonel ve yönetsel) dayalı bir eğitimin sağlanmasını ve tüm iç paydaşlarımızın kişisel, mesleki ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunarak performanslarını artırmayı hedeflemiş bulunmaktayız.


Biz, bugünün hızlı değişim ortamında kurumların ancak ekip çalışmasıyla başarılı olacağını düşünüyoruz ve başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Sizlerin katkıları çalışmalarımızı daha anlamlı kılacaktır.


Eczacısı ve çalışanı ile tüm PGED üyesi eczaneler, aynı armonide ses vereceğimiz bir müziği oluşturabildiğimiz takdirde; kurallarla denetlenen değil, temel değerlerimizle desteklenen bir anlayışı hayata geçirebiliriz. Ancak bu sayede PGED ruhunu, PGED kültürünü tüm paydaşlarımız için yol gösterici bir platform haline getirebilir; kalıcı, sürdürülebilir ve anlamlı bir değer yaratmış oluruz.


Gelecek için değer.

Saygı ve sevgilerimizle,


Ecz. Armağan ENER - PGED Yönetim Kurulu Başkanı   |   Prof. Dr. Ecz. Sedef ATMACA - Kurucu   |   Uzm. Ecz. F. Ayfer DENİZOĞLU - PGED Akademi Başkanı


Kurucu Üyelerimiz
  • Prof.Dr.Sedef ATMACA
  • Ecz.F.Ayfer DENİZOĞLU
  • Ecz.Suzan ÖZDOĞAN
  • Ecz.Mürvet DÖKÜCÜ
  • Ecz.İbrahim YAVUZ
  • Ecz.Ahmet Nezihi PEKCAN
Vizyon-Misyonumuz

Misyonumuz

PGED üyesi eczacı ve eczane çalışanlarına güncel İyi Eczacılık Uygulamaları ve Danışman Eczacı rolü kapsamında program, proje ve etkinlikler düzenleyerek yetkinliklerini artırmak, mesleki tutku ve aidiyet duygusunu pekiştirmek böylece insan ve toplum sağlığına katkıda bulunmak

Vizyonumuz

Eczacılık mesleği ile ilgili alanlarda bilimsel, etik ve güncel bilgi donanımıyla tüm paydaşlar tarafından her zaman örnek gösterilen ve sınıfının en iyisi akademik kurum olmak

Değerlerimiz
  • Öğrenmeye ve Değişime Açık
  • Ekip Çalışması
  • İnovatif
  • Etik
Amaçlarımız

PGED üyesi eczacı ve eczane çalışanları için eğitimleri tek bir çatı altında koordine ederek eğitimlerde standardı sağlamak,

PGED üyesi eczacı ve eczane çalışanlarına eşit eğitim olanağı sunarak çalışanların yetkinliklerini artırmak ve kişisel, mesleki, kariyer gelişimlerine sürekli destek vermek,

PGED üyesi eczacı ve eczane çalışanlarının belirlenen gereksinimler doğrultusunda gelişim planlarını hazırlayarak programlara katılımlarını sağlamak,

PGED’in misyonuna ulaşması amacıyla bireysel ve örgütsel öğrenme ile ilgili yaratıcı ve yenilikçi programlar düzenlemek,

PGED kültürünün tüm üye eczacı ve eczane çalışanları tarafından algılanmasını sağlayarak markalaşma sürecine katkıda bulunmak,

Etkinliklerin PGED vizyon ve stratejileri ile uyumlu olmasını sağlamak ,

PGED üyesi eczacı ve eczane çalışanlarını değişim ve gelişime hazırlayarak öğrenen organizasyonlar yaratmak,

Kurum içi ve dışı iletişimin artırılmasını ve ilişkiler ağı geliştirilmesini desteklemek, sosyal sorumluluk faaliyet ve projelerinde bulunmak.

Eğitim etkinlikleri sonucu oluşturulacak donanımlı iş gücü sayesinde, PGED üyesi eczanelerin yönetim ve yürütme alanlarında gelişmesini sağlayarak karlılığını artırmak.

Eczacılık Fakültesi öğrencilerine staj vb. programlar düzenlemek,

Yeni mezun eczacılara iş hayatına daha donanımlı olarak hazırlanmalarını sağlayacak eğitim programları düzenlemek,

Eczacılık sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirmek ve sosyal sorumluluk anlamında istihdama katkıda bulunmak,

Üniversiteler ile koordineli akademik kredi sağlayan programlar düzenlemek, bilimsel çalışmalara ve yayınlara katkı yapmak.

Faaliyet Alanlarımız

Belirlenen eğitim ihtiyacına göre PGED üyesi eczacı ve eczane çalışanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programları düzenlemek,

Meslek içi sürekli eğitim programları yapmak,

Mezuniyet sonrası eğitim, kurs ve sertifika programları düzenlemek,

Bilimsel toplantı, konferans, sempozyum ve seminerler düzenlemek,

Web tabanlı uzaktan eğitim yöntemleri uygulamak,

Ödül programları düzenlemek,

Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak,

Eczacılık eğitim ve uygulamalarına yönelik eğitsel ve bilimsel yayınlar hazırlamak.

Eğitim Programlarımızın Niteliği

İhtiyaç odaklı,

İlham odaklı,

Bireysel ve organizasyonel gelişim odaklı,

Değişim yönetimi odaklı,

Müşteri ve tedarikçi ilişkileri odaklı,

İş gelişimi odaklı