Pharmetic bebek beslenmesi ve mama çalıştayına katıldı

Yeni yılın ikinci haftası perşembe günü İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde bebek beslenmesi ve mama çalıştayı düzenlendi. Dr. Ecz. Metin Uyar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülden Omurtag yaptı. Bebeklerin iyi beslenmesi kritik öneme sahip olduğunun bilinciyle düzenlenen çalıştayda sağlıklı bebek beslenmesi ve mamalar konusunda eczacı danışmanlığının nasıl arttırılabileceği tartışıldı. Pharmetic adına çalışataya katılan eczacılar da eczacı danışmanlığının nasıl arttırılabileceğine yönelik fikirleriyle çalışataya katkı sundu.


“Hamileyken o yakınlığı kurmalıyız”


Ecz. Neylan Zırhlıoğlu “Tüketicilerimiz daha hamileyken o yakınlığı kurmalıyız. Bu sayede doğumdan sonra önerilerimizi daha rahat yaparız” dedi. Zırhlıoğlu doktorların eczacıyı bu konuda yetkin görmesinin sağlanmasının da önemine değindi ve “Doktorlarla eczacılar arasında iletişim kurulmalı.” dedi. Doktorlarla eczacıların bebek beslenmesi ve mamalar konusunda birlikte eğitim almalarının bu iletişimi destekleyebileceğini belirtti. Ecz. Fulya Urgancıoğlu ise mama standlarının üzerinde eczacının bu konuda uzman olduğunu belirten yazılar yazılmasının eczacıya yönelik güven algısını destekleyeceğini söyledi. Ecz. Leyla Haykır annelerin somut şeyler istediğini söyledi ve “Aşı kartı gibi beslenme kartları olmalı” dedi. Haykır ayrıca annelere yönelik bebek beslenmesi konusunda hap bilgiler ve tekrarlayan menüler gibi somut şeyler hazırlanması gerektiğini belirtti.


Sosyal medyadan yararlanmalıyız


Annelere, sosyal medya üzerinden sağlık konusunda herhangi bir bilimsel eğitimi olmayan insanların bilgi vermesindense, ülkenin dört bir yanına ulaşabilen, güvenilir sağlık danışmanları olan eczacıların bebeklerini nasıl besleyeceklerini annelere anlatmasının daha doğru olacağının üzerinde duruldu. Bunun için sosyal medyadan da yararlanılabileceği konuşuldu. Ecz. Fulya Urgancıoğlu ve Ecz. Neylan Zırhlıoğlu bu amaçla oluşturdukları sosyal medya platformu üzerinden konuya örnek verdi. Çalıştaya katılan Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Genel Müdürü Dr. Yalım Üner bu içeriği ilgi çekici hale getirmenin bazen ciddi maliyetleri beraberinde getirdiğini “bebekbeslenmesi.com” sitesi için hazırladıkları videolar üzerinden örnekler vererek açıkladı. Ayrıca bilgiyi yaymanın, bilgiyi ortaya koymaktan çok daha zor olduğuna da değindi. Bunun için iletişim çalışmaları yapılması gerektiğini vurguladı. Doğru bilginin yayılması adına eczacılara yönelik eğitim programlarını ve eczacılar tarafından oluşturulacak bilgi platformlarını destekleyebileceklerini söyledi.


Çalıştaya kimler katıldı?


Ecz. Abdullah Şimşek, Ecz. Adile Özdağ, Atakan Özdemir, Ecz. Ayşe Arık Coşkun, Ecz. Buğrahan Çetin, Ecz. Cihangir Çetin, Çağrı Pehlivanoğlu, Ecz. Emin Olgun, Ecz. Erdal Akköse, Fikret Küçükkoyuncu, Ecz. Fulya Urgancıoğlu, Prof. Dr. Gülden Omurtag, Ecz. Hülya Tapçı, Ecz. Leyla Haykır, Dr. Ecz. Metin Uyar, Doç. Dr. Neslihan Üstündağ Okur, Ecz. Neylan Zırhlıoğlu, Ecz. Özlem Pehlivan, Ecz. Özün Bahar Özkaya, Dr. Yalım Üner, Ecz. Vildan Yozgatlı


1. Eczacıların bebek beslenmesi ve mama konusunda danışmanlığını arttırabilmesi için sertifikalı eğitim programlarının oluşturulması gerekmektedir. Eğitimlerin olası senaryolar üzerinden bilgi aktarımı şeklinde veya doğru bilinen yanlışların üzerinden örnekler ile ilerlemesi tercih edilmektedir. Eğitimlerin anneyle kurulacak iletişim ve ihtiyacı ortaya çıkarmaya yönelik sorulması gereken sorular konusunda da eczacıları geliştirmesi beklenmektedir.


2. Eczacıların bebek beslenmesi ve mama ile ilgili mevcut bilgi platformlarında uzman kimlikleri ile daha görünür olmaları hedeflenmektedir. Bu platformlarda hali hazırda doktorların bilgi veriyor olması eczacılarla doktorlar arasındaki iletişimi güçlendirebilecek bir adım olarak görülmektedir. Doktorların eczacının uzman kimliğini kabul etmesi için bebek beslenmesi ve mama eğitimlerine eczacıların doktorlarla birlikte katılması da öneriler arasında yer almaktadır.


3. Eczacıların bebek beslenmesi ve mama konusunda halkla iletişim çalışmalarına öncelik vermesi kararlaştırılmıştır. Bebek beslenmesi konusunda eczacılar uzman kimlikleriyle sosyal medyada annelere yönelik videolar hazırlayarak uzman kimliklerini pekiştirmeyi hedeflemektedir. Bu videoların içerik açısından zengin olduğu kadar ilgi çekici olmasına da özen gösterilecektir. Videolarda bebek beslenmesi konusunda doğru bilinen yanlışlara, pratik bilgilere, annelere yönelik uygulanabilir ve davranış değişikliğine yol açacak önerilere yer verilecektir. Videoların içerikleri, ilgi çekici hale getirilmesi ve iletişim çalışmalarıyla daha geniş kitlelere yayılabilmesi için sektörle işbirliği planlanmaktadır.


4. Annelerin bebek beslenmesi ve mama konusunda yanlış bilgilenmesine yol açan kişilerin, hatalı önerileri ve paylaşımları eczacılarla paylaşılacak, bu sayede bu bilgilerin bilimsel açıdan neden hatalı olduğu eczacılar tarafından annelere aktarılabilecektir. Bu aktarımlar bebek beslenmesi ve mamayla ilgili, eczacının güncel durumu takip eden güvenilir danışman kimliğinin güçlenmesine zemin hazırlayacaktır.


5. Eczacıların mevcut durumda bebek beslenmesi ve mama konusunda danışmanlık konusunda neden yetersiz kaldıkları pilot bir çalışma ile ortaya koyulması önerilmektedir. Buradan çıkan sonuca göre, danışmanlığın eksik kalmasına yol açan faktöre uygun çözüm önerileri geliştirilecektir. Bunun yanı sıra eczacıların danışmanlığın arttırılması için sundukları öneriler dikkate alınarak, çeşitli çalışmalara başlanacaktır.


6. Eczacının danışmanlık için daha fazla motive edilmesinde bir faktör olabilecek mama fiyat politikasında bir güncellemeye gidilebilecektir. Bunun için mamaların kanallar arası kaymamasının sağlanmasının gerekliliği belirtilmiştir. Bu amaçla mamalara kare kod uygulamasının üzerinde durulmuştur, bununla ilgili çalışmaların başlatıldığı bildirilmiştir.


7. Her 10 bebekten 7’sinde kusma, ishal, kabızlık gibi belirtiler olduğundan, bebeklerin yüzde 70’inin sadece eczanelerde satılan mamaları alması gerektiği belirtilmiştir. Bu konuda eczacılarda ve annelerde farkındalık sağlanması planlanmaktadır. Bu sayede hem bebeklerin olası sorunları giderilmiş olacak hem de eczanenin pazar payı arttırılacaktır.