Eczacılık Dekanlar Konseyi’nin daveti üzerine 6-7 aralık 2018’de Eczacılık Dekanlar Konseyi Staj ve Lisansörlük Çalıştayına Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği olarak katkıda bulunduk.

Eczacılık Fakültesi Dekanları, Öğretim Üyeleri, TİTCK yetkilileri, TEB başkanı ve delegeleri, Eczacı Odası başkanları, ECZAKDER yetkililerinin de katıldığı çalıştay iki gün sürdü. İlk gün Staj Mevzuatı ve İşleyişi tartışıldı. Üyelerimizden Ecz.Leyla Haykır ve Ecz.Filiz Aykut Ersoy dernek adına görüşlerimizi bildirdi

İkinci gün Eczacılıkta Yeterlilik Çalıştayına PGED Yönetim Kurulu üyelerimizden Başkan Yardımcımız Ecz.Kazım Aykanat ve Genel Sekreterimiz Ecz.Şule Yağcı Tüysüz katıldılar.

Ecz. Kazım Aykanat “Değişim, gelişim ve eğitimin olduğu her yerde PGED misyonu olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu, yeterlilik sınavı konusunda yurtdışında bu konunun farklı konseptlerde uygulandığını ancak ülkemizde öncelikle üniversitelerimizin yeterliliğinin tartışılmasını, meslek içi eğitimlerin üniversitelerimiz üst meslek kuruluşlarımız ve mesleğe destek veren Pharmetic Akademimiz ortak çalışmaları ile gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.”

Dekanlar konseyimizin Yönetim kurulu Başkanı Prof.Dr.Gülbin ÖZÇELİKAY nezdinde emeği geçen herkese teşekkürü borç biliriz.