Duyurular

IVEK VAKFI, T.I.T.C.K. BAŞKANLIĞI, DİCLE ÜNV. ECZACILIK FAK. KATILIMI VE BERKO İLACIN SPONSORLUGUNDA , 06-07 EKİMDE DIYARBAKIR'DA ECZACILIK ZİRVESİ YAPILACAKTIR.

17 Ekim 2017 Wyndham Kalamış Otelde Pharmetic Akademi ve Luxor Medikal işbirliği ile beklenen Medikal Eğitimi. Katılım için lütfen dernek merkezine isminizi yazdırınız.

Ecz.Ayşe ARIK 13.Eczacılık KongresindeSevgili Üyemiz Ecz.Ayşe Arık COŞKUN 13.Eczacılık Kongresi'nde "Dünya'da Serbest Eczacılık Kapsamında Üç Ülke İncelemesi" başlıklı bir sunum yapmıştır. Ecz.Ayşe Arık COŞKUN Almanya, İngiltere ve Yunanistan'ı mercek altına alacaktır.

Akmerkez Eczanesi 23.Yıl Kutlaması - 17 Aralık 2016

Ecz. Bilge HEPER - Resim Sergisi - Eczacılık Günü Etkinlikleri - 9,13 Mayıs 2016

Ecz. UMUT EREN - Resim Sergisi - Eczane Nasıl Bir Yer Resim Sergisi - Mayıs 2016

Türk Eczacıları Birliği - Fiyat Güncellemesi

Değerli Meslektaşımız; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 13.05.2016 tarihinde yayınladığı "Birleştirilmiş İlaç Fiyat Listesi" dosyasında bulunan farklar, aşağıdaki eklerde bilginize sunulmuştur.

Eklenen Ürünler İçin Tıklayınız

Fiyatı Düşen Ürünler İçin Tıklayınız

Fiyatı Artan Ürünler İçin Tıklayınız

Altın Havan : En iyi Yerleşim - Dizayn Ödülü, Üyemiz Ecz. Hayriye AKSOY BAŞKAN, Aksoy Eczanesi, Eskişehir

Altın Havan : Eczane Gelişim Projesi , Proje Koordinatörü, Üyemiz Ecz. Berrin YORGUN - Kilikya Eczanesi, Mersin

Değerli Meslektaşlarımız, Bilindiği üzere Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol 7.1. maddesi “Kurumla eczane arasında bu protokol esaslarına göre sonraki her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenecektir. Kurum ile TEB arasında yapılacak ek protokol veya protokollerle düzenleme yapılması halinde, sözleşmeli eczacı bu düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Kurum, protokol hükümlerini kabul eden ve başvuru formunu getiren her eczacı ile (feshi gerektirecek hususlar nedeniyle sözleşmeleri feshedilenlerin fesih süreleri boyunca ve muvazaalı olarak açıldığı kanıtlanan eczaneler hariç) sözleşme yapar. Eczacı sözleşmede protokol hükümlerini okuduğunu ve kabul ettiğini el yazısı ile yazacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu madde kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 19.03.2015 tarih ve 4483879 sayılı bir yazı gönderilmiş olup, bir örneği ekte yer almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun yazısına istinaden Medula Eczane Provizyon Sistemi ve yanı sıra Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden meslektaşlarımız tarafından 2014 yılı hasılat girişlerinin yapılması gerekmekte olup işlem basamakları aşağıda yer almaktadır:

E-İmzası olan eczacılar için; FarmaInbox programındaki Eczacı Bilgi Sistemi butonuna basılarak pin kodu ile giriş yapılacak, Eczacı Bilgi Sistemi'ndeki "Eczane Bilgi Formu (EK-5 Formu) doldurularak kaydedilecektir. Sistemin verdiği PDF çıktısı yazıcıdan yazdırılarak Vergi Dairesinden onaylatılacaktır.

E-İmzası olmayan eczacılar için; FarmaInbox programındaki Reçete Tevzi butonuna basılarak SGK Sicil numarası ve şifresi girilecek, Reçete Tevzi Sistemi içerisindeki EBS butonuna basılarak Eczacı Bilgi Sistemi'ndeki "Eczane Bilgi Formu EK-5" formu doldurulup, kaydedilecektir. Sistemin verdiği PDF çıktısı yazıcıdan yazdırılarak Vergi Dairesinden onaylatılacaktır.

EK-5 Formun, EBS'den alınan PDF formatında olması konusunda zorunluk bulunmayıp; manuel olarak doldurulup vergi dairesinden onaylatılan EK-5 Eczane Bilgi Formu da geçerlidir.Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden 2014 yılı satış hasılatı bilgisi girişi yapmayan eczacılarımızın bu işlemi yapmadan sözleşme formu alabilmeleri mümkün olamayacaktır.

Bu sebeple, 2014 yılı satış hasılatı bilgilerinin girişlerinin 01.04.2015 tarihine kadar Medula Eczane Provizyon Sistemi ve Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden yapılması gerekmekte olup, önemle bilginize sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

Kurumdan gelen yazıyı görüntülemek için tıklayınız...

MESLEKTAŞLARIMIZA ÖNEMLİ DUYURU

" ...meslektaşlarımızı, bizlerin de davet edildiğimiz takdirde yer alacağımız toplantılara katılmaya ancak mesleki yeterliliklerimizi tartışma konusu yapacak bu uygulamayı doğru bulmadığımızı belirtmek için toplantı tutanağına imza koymamaya davet ediyoruz..."

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlçe Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazı ile 1262 Sayılı Yasada yer alan "ilaçların ancak reçete mukabilinde satılması gerekmektedir" ibaresine vurgu yapılarak; ilgili hüküm gereği reçetesiz ilaç satılamayacağı belirtilerek, Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı kapsamında eczanelerde reçetesiz ilaç satışının öncelikle antibiyotikler olmak üzere yasaklanması ve kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasının sağlanmasının önemli faaliyet alanlarından biri olduğu belirtilmiştir.

Yazıda ayrıca bu konu ile ilgili eczane denetimlerine başlamadan önce eczanelerin sahip ve mesul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapılması, toplantılarda reçetesiz antibiyotik satımı ile ilgili denetimlere başlanacağı bilgisi verilmesi ve toplantıya katılımın imza karşılığında tutanak altına alınması istenmiştir. İlçe Sağlık Müdürlükleri yetkilileri de bölgelerindeki eczacılarla bu yazı kapsamında toplantılar yapmaya başlamışlardır. Bilindiği üzere meslektaşlarımız reçete hizmeti verirken hastalarını doğru bilgilendirerek ve gereksiz ilaç kullanımının sağlığa zararlı olduğunun, sağlık ekonomisine gereksiz yük bindirdiğinin ısrarla altını çizerek Akılcı İlaç Kullanımına önemli katkı sunmaktadırlar.

Ayrıca halkımızın yoğun antibiyotik kullanımının sorumlusu Sağlık Bakanlığımız tarafından düzenlenen toplantılarda yetkililer tarafından da rakamsal verilerle ortaya konulduğu gibi eczacılar değildir. Geçtiğimiz yıl yazılan reçetelerin yarısından fazlasında bir veya birden fazla antibiyotik ilacın bulunduğu yetkililer tarafından açıklanmıştır. Meslektaşlarımız yüksek maliyet ve yetersiz tüketim nedeniyle yeni kuşak antibiyotiklerin üretilmediğinin, gereksiz antibiyotik kullanımının bağışıklık yarattığının bilinciyle hareket ederek acil ihtiyaç olmadığı sürece hastalarının reçetesiz antibiyotik alma taleplerini asgariye indirmeye çalışmaktadırlar.

Bu nedenle meslektaşlarımızın eczanelerde yapılacak denetimlerde stoklarında yaşanabilecek tutarsızlıklar nedeniyle yüksek para cezaları ile karşı karşıya bırakan ve reçetesiz ilaç hizmetini baskılamayı amaçlayan bu organize girişimi doğru bulmuyoruz. Ayrıca biz eczacılar beş yıllık yüksek eğitimin sağladığı bilgi ve tecrübenin yanı sıra yasalardan aldığımız güvence ile hastalarımıza ilaç hizmetini verme yetkisi olan bir mesleğin mensuplarıyız. Kaldı ki; Yıllardır yaşadığımız sorunlar nedeniyle eczane raflarımızda yer alan stoklarımızın çıkarılacak bir stok affı ile işletim programlarımızda kayıtlı stoklarlarımızla uyumlu hale getirilmeden, İlaç Takip Sisteminde kayıtlı olan eczane stoklarımızdaki fahiş hataların tarafımızca düzeltilmesine olanak sağlayacak bir düzenleme hayata geçirilmeden, Hastalara verdiğimiz tüm ilaçların elektronik ortamda kaydının tutulduğu ve takibinin yapılabileceği bir programın hayata geçirilmesi sağlanmadan, Eczane denetimlerinin sağlıklı yapılabilmesi mümkün değildir.

Bir yanda Hükümetin bir Bakanlığına bağlı Kurumu olan SGK tasarruf amaçlı olarak sigortalılarından aldığı fiyat farkı, katılım payı, muayene ücreti ve reçete bedeli ile hastayı parasını cebinden ödeyerek reçetesindeki ilaçları almaya yönlendirirken, Hükümetin bir diğer Bakanlığının hastanın parasını cebinden ödeyerek ilaç almasını engellemesi anlaşılabilir bir durum değildir. Geçtiğimiz günlerde başlatılacak eczane denetimleri ile ilgili kaygılarımızı, Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Biriminin değerli yetkilileri ile paylaştık. Kendilerinin talebi üzerine kaygılarımızı ve çözüm önerilerimizi içeren bir raporun Sağlık Bakanlığına iletilmek üzere Müdürlüğümüze gönderiyoruz.

Ayrıca İlaç Takip Sisteminde yer alan stoklarımızın güncellenebilmesi için yeni bir düzenleme yapılması talebimizi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına iletiyoruz. Reçetesiz ilaç satışının engellenmesi için yapılacak ülke çapında denetimlerin ve uygulanacak cezaların sorunlar yumağı ile mücadele eden eczanelerde yaratacağı yıkımın önüne geçmek, hastanın ilaç alma hakkını kısıtlayan bu uygulamanın kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamak için Türk Eczacıları Birliğini göreve davet ediyoruz. 86 yıl önce yayınlanmış olan 1262 İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununda yer alan "reçetesiz ilaç satılamaz" hükmü neden bu güne kadar uygulanmamıştır.

Eczacılar yıllardır vatandaşlarımıza her türlü olumsuz koşula rağmen ilaç hizmetini eksiksiz sürdürürken bugün ne olmuştur ki denetimler ve para cezaları ile karşı karşıya kalmışlardır. Eczacıyı, hastayla ve hasta yakını ile karşı karşıya bırakacak bu uygulamanın yeniden değerlendirmesi gerekmektedir. İlaç hizmetinde gereksiz bir gerilim yaratmanın yeri ve zamanı değildir. Bu nedenle meslektaşlarımızı, bizlerin de davet edildiğimiz takdirde yer alacağımız toplantılara katılmaya ancak mesleki yeterliliklerimizi tartışma konusu yapacak bu uygulamayı doğru bulmadığımızı belirtmek için toplantı tutanağına imza koymamaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

İstanbul Eczacı Odası