GELECEĞİN ECZACILIĞINDA İNOVATİF UYGULAMALAR ( I ) ;

f a r m a f i k i r..


Gelecekte daha iyi bir Eczacılığı sağlamak üzere;


Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Farmafikir projemiz bunlardan sadece bir tanesi. Pharmetic Akademi olarak her yıl tekrarlayarak sürekli hale getireceğimiz bu proje kapsamında Türkiye'de ve Kıbrıs’ta tüm Eczacılık Fakültelerine ulaşma hedefimizi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu içindeyiz.


Eczacılık Mesleği ile ilgili geleceği şekillendirme hedefimiz içinde Eczacılık öğrencilerinin dinamizmini, yaratıcı fikirlerini ve projelerini bir araya getirmek ve bu vizyoner düşünceleri onların geleceği için uygulamaya koymak var.


Üniversite öğrencileri arasında heyecan yaratan bu proje sonucunda dereceye giren öğrencilerimizin ödüllerini ise" En büyük Eczacılık Buluşması" olan ve 22-23-24 Eylül 2016 tarihlerinde düzenleyeceğimiz Geleceğin E Hali organizasyonumuzda vereceğiz.


Bu nedenle Tüm öğrencilerimizi ve sektörümüzün değerli temsilcilerini bu büyük Eczacılık buluşmasına davet ediyoruz


Ecz. Armağan ENER

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği - Yönetim Kurulu Başkanı